Loggstrimler og -bøker

Minstekravet til en geocache er at den inneholder en logg. Det behøver strengt tatt ikke være mer enn en notisblokk eller et papirark. Imidlertid kan det være lurt å begrense plassen til hver enkelt logg, slik at loggen ikke må skiftes unødig ofte.

På denne siden finner du PDF-filer med loggstrimler i 14 ulike størrelser som du kan skrive ut og klippe til. I tillegg finner du en loggbok på 16 sider som man bretter sammen til et lite hefte i A7-format.

Øverst i fillisten finner du en fil som illustrerer de ulike loggstørrelsene. Denne kan du skrive ut slik at du enkelt kan finne ut hvilken størrelse du trenger.

Loggstrimler

Loggstrimler
Fire loggstrimmelstørrelser

Alle filene er i A4-format og har to sider. Baksiden inneholder bare linjer, og kan utelates hvis det blir vanskelig å få til – men husk da at enkelte anser loggen som full når det ikke er flere ledige linjer. Mange skrivere har innebygd støtte for dobbeltsidig utskrift, men vi anbefaler å skrive ut enkeltsidig og legge arket inn igjen for å skrive ut baksiden. Dette fordi sidevendingen nesten alltid medfører en ganske stor marg, slik at alt kanskje ikke kommer med.

De fleste skriverdrivere er også slik som standard at de tilpasser størrelsen før utskrift, som regel blir det forminsket ørlite. Siden loggstrimlene er laget med nøyaktige mål, må du velge «Faktisk størrelse» eller «100 %» i skriveroppsettet, ellers vil ikke målene stemme.

Skriv ut, klipp så først langs ytterlinjene, og deretter langs de loddrette skillelinjene.

De bredeste loggstrimlene finnes i to varianter; med og uten FTF-merking i det øverste feltet. Det kan være nyttig å ha uten når man skal bytte ut en full logg.

Loggbok

Loggbok
A7-loggbok

Loggboken i A7-format krever litt arbeid, men gir et fint resultat og en loggbok som varer en stund, med 178 linjer. Du trenger stiftemaskin og saks (eller papirkutter, hvis du har det).

  1. Last ned filen
  2. Skriv ut begge sider på samme ark, men én om gangen. Hvis du skal lage flere, kan du skrive ut alle førstesidene først, og så legge hele bunken inn i skriveren igjen. Husk da å velge å skrive ut bare den riktige siden, begge gangene.
  3. Brett arket midt på langsiden, slik at hjørnet med forsiden vender ut. Gjenta dette to ganger til.
  4. Hvis stiftemaskinen har dyp nok kjeft, folder du ut den siste bretten og setter to stifter midt i bretten. Hvis ikke det går, stifter du gjennom hele heftet, ca. 1 mm fra ryggen.
  5. Skjær bort brettene i høyre kant og i underkant. Brett ut den siste bretten først, da blir det lettere å komme gjennom. En papirkutter er suveren her, men det går fint med saks eller kniv også.

Vi anbefaler å legge A7-loggboken i en zip-pose på 100 x 150 mm.

Filer

File Description File size Downloads
pdf Logger Oversiktsark som viser loggstørrelsene
331 KB 1527
pdf 5mm 5 x 277 mm, 35 stk.
389 KB 1090
pdf 7mm 7 x 277 mm, 25 stk.
393 KB 880
pdf 10mm 10 x 270 mm, 17 stk.
381 KB 778
pdf 25mm 25 x 270 mm, 7 stk.
347 KB 867
pdf 40mm 40 x 270 mm, 4 stk.
337 KB 875
pdf 40mmFTF 40 x 270 mm, 4 stk., FTF-felt
340 KB 789
pdf 50mm 50 x 270 mm, 3 stk.
333 KB 798
pdf 50mmFTF 50 x 270 mm, 3 stk., FTF-felt
334 KB 793
pdf 60mm 60 x 270 mm, 3 stk.
334 KB 816
pdf 60mmFTF 60 x 270 mm, 3 stk., FTF-felt
336 KB 851
pdf 1_4in ¼" x 10 3⁄8", 27 stk
396 KB 847
pdf 1_2in ½" x 10 5⁄8", 13 stk.
367 KB 830
pdf 3_4in ¾" x 10 5⁄8", 9 stk.
357 KB 863
pdf 1in 1" x 10 5⁄8", 7 stk.
347 KB 750
pdf 1_1_4in 1 ¼" x 10 5⁄8", 5 stk.
344 KB 748
pdf 1_1_2in 1 ½" x 10 5⁄8", 4 stk.
336 KB 804
pdf 1_1_2inFTF 1 ½" x 10 5⁄8", 4 stk., FTF-felt
338 KB 913
pdf 2_1_2in 2 ½" x 10 5⁄8", 3 stk.
333 KB 817
pdf 2_1_2inFTF 2 ½" x 10 5⁄8", 3 stk., FTF-felt
335 KB 765
pdf A7 Loggbok i A7-format, 16 sider
90 KB 923