Sporlogger

Sporlogger er filer man kan hente ut fra GPS-enheter etter man har vært på en tur. Av og til kan det være nyttig å ha en slik logg å gå etter hvis man skal gå en tur hvor det for eksempel ikke er tydelige stier.

Foreløpig har vi ingen slike for nedlasting, men det kommer etter hvert.