Om GeoBergen

GeoBergen er en forening for geocachere i Bergen og omegn. Selv om vi konsentrerer oss om bergensområdet, så er foreningen åpen for alle, og du trenger verken å bo i eller frekventere byen for å bli medlem. Skal du for eksempel besøke byen, kan du komme i kontakt med lokale geocachere på forumet og i chatten. Det er ingen forpliktelser knyttet til å registrere seg på forumet – medlemskap i foreningen er atskilt fra det.

GeoBergen

Foreningens hovedformål, og grunnen til at den ble stiftet, er å sørge for driften og videreutviklingen av dette nettstedet, som ut over denne nettsiden også har forum, chat og andre funksjoner for medlemmer. Foreningen arbeider også på et mer overordnet nivå med å fremme interessen for geocaching lokalt, blant annet gjennom å arrangere såkalte eventer (sosiale treff) og samarbeide med andre organisasjoner og arrangementer gjennom kurs og stands.

Medlemskap i foreningen koster for tiden kr. 50 per kalenderår, og ut over å støtte foreningen, har vi enkelte medlemsfordeler, og vi arbeider med å få til flere.

Det er ingen aldersgrense for medlemskap, men kontingenten og stemmeretten henger sammen. Medlemmer under 16 betaler ingen kontingent. Du kan melde deg inn på http://medlem.geobergen.no/.

Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 912 498 166, og i Frivillighetsregisteret.