Cachebeskrivelser

⇐ Historie Innhold I cachen ⇒

Alle geocacher har sin egen oppføring, eller side, på Geocaching.com. Denne gir deg en del informasjon om den enkelte geocachen.

GC-kode

GC-kode

GC-koden står øverst til høyre på nettsiden. Denne er unik for alle geocacher, og utgjør derfor en entydig identifikator for geocachen. Man kan bruke GC-koden som en «snarvei» til cachebeskrivelsen ved å skrive inn coord.info/ foran GC-koden i en nettleser.

Utlegger

Utlagt av

Navnet på den eller de som har lagt ut geocachen. Klikk på dette navnet for å se Geocaching-profilen til utleggeren.

Utleggsdato

Utleggsdato

Utleggsdatoen viser deg når geocachen ble lagt ut, eller hvis det gjelder et event, når eventet var eller skal være.

Cachetyper

Det finnes mange cachetyper, disse er omtalt mer utførlig i kapitlet om Cachetyper. Den aller vanligste er «Tradisjonell». Da skal geocachen befinne seg på de koordinatene som er oppgitt i beskrivelsen.

Vanskelighet

Vanskelighet

Vanskelighetsgraden er oppgitt med 1 til 5 stjerner, i halve trinn. Dette sier noe om hvor vanskelig selve geocachen er å finne. For andre cachetyper kan vanskeligheten også omfatte forberedelser du må gjøre før du kan finne geocachen. Grad 1 betyr som regel at den er synlig uten videre, mens grad 5 kan bety at du må være forberedt på å oppsøke stedet flere ganger før du finner den.

Terreng

Terreng

Terrenggraden er også oppgitt med 1 til 5 stjerner, i halve trinn. Dette angir hvor vanskelig det er å komme seg til stedet hvor geocachen befinner seg. Grad 1 betyr som regel at geocachen kan nås sittende i en rullestol, mens grad 5 betyr at det enten er en ekstremt lang og tung tur, eller at man trenger spesialredskaper som båt eller klatreutstyr.

Størrelse

Størrelsen på geocacher kan være alt fra en liten navnetube fra kattehalsbånd, til store beholdere på mange hundre liter. På cachebeskrivelsen går skalaen fra «Mikro»  via «Liten»  til «Middels»  og «Stor» . Størrelsen «Annen»  finnes også – den brukes mest på eventer og andre cachetyper som ikke har fysiske beholdere. Den siste angivelsen er «Ikke angitt» , som av og til brukes når cacheeier av en eller annen grunn ikke ønsker å oppgi cachens størrelse.

Koordinater

KoordinaterDette er den aller viktigste opplysningen i en cachebeskrivelse. Den refererer til hvor geocachen er gjemt, og er den du legger inn i GPS-en. Vanligvis opererer geocachere med koordinater i WGS84-datumet, på formen N60° 12.345′ E005° 12.345′.Her vises også koordinatene i UTM-format, som er det formatet de fleste norske kartleverandører bruker.

Koordinatformatet vi vanligvis bruker innen geocaching, er med grader, bueminutter og milliminutter. En grad er delt inn i 60 minutter, og minuttene – slik vi bruker dem – er delt inn i 1000 milliminutter. Det hadde også vært mulig å dele inn minuttene i 60 buesekunder, men da måtte vi hatt minst 2 desimaler for å få samme presisjon. Dermed er de tre sifrene i milliminutter et greit kompromiss.

Et koordinatsett består av to koordinater: Bredde (nord/sør) og lengde (øst/vest). Skillet mellom nord og sør går langs ekvator, mens skillet mellom øst og vest går langs nullmeridianen, som går gjennom Greenwich i London.  Det går også et øst/vest-skille langs datolinjen, på motsatt side av kloden fra nullmeridianen. Hele Norge befinner seg nord for ekvator og øst for nullmeridianen. Derfor vil alle koordinatsett i Norge ha ett N-koordinat og ett Ø-koordinat. I de fleste GPS-er vises de engelske bokstavene, altså E for øst og W for vest.

Hvis du har lagt inn hjemmekoordinater på profilen din på Geocaching.com, vil du også få opp en avstand og en himmelretning til geocachen fra hjemmet ditt.

Beskrivelse

BeskrivelseSelve beskrivelsen av geocachen er det lurt å få med seg. Her finner du ofte informasjon om området hvor geocachen er gjemt, og kanskje også noen tilleggsopplysninger om selve geocachen. For cachetypen Unknown/Mystery vil du her finne en oppgave som må løses for å finne koordinatene til geocachen.

Hint

Ofte, men ikke alltid, vil cacheeier oppgi et hint for å gjøre det lettere å finne geocachen. På beskrivelsessiden vil dette hintet være «kryptert» med ROT 13 – det vil si at man forskyver alle bokstavene i det engelske alfabetet med 13 plasser. Forskyv det en gang til, så blir det lesbart igjen. Klikk på «Dekrypter» for å gjøre det automatisk. Hintet – dersom det er oppgitt – kan være alt fra en nøyaktig forklaring av gjemmestedet til et svært subilt hint som må tolkes først.

Bruken av hint er helt opp til den enkelte –  noen ser på dem som en del av opplevelsen og sjekker hintet før de begynner å lete, mens andre gjerne prøver å finne geocachen uten å kjenne til hintet.

Attributter

AttributterAttributter er et sett med symboler som viser visse egenskaper ved geocachen og/eller stedet den befinner seg på. Det er ikke obligatorisk for cacheeiere å bruke disse, så hvis for eksempel attributtet «Parkeringsplass tilgjengelig» mangler, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er mulig å parkere i nærheten. Ofte brukes attributter for å angi litt spesielle forhold, for eksempel at en geocache er tilgjengelig også om vinteren, at den er tilgjengelig hele døgnet eller at det er en spesielt lang tur.

Tilleggsveipunkter

TilleggsveipunkterI noen tilfeller vil cacheeier legge inn tilleggsveipunkter for geocachen. For tradisjonelle geocacher kan dette være parkeringsplass, stistart, stikryss eller utsiktspunkter. For multicacher kan det være posisjoner du må besøke underveis for å finne geocachen. Disse blir vanligvis overført til GPS-mottakeren sammen med koordinatene til geocachen.

Logger

LoggerHer finnes alle loggene for denne geocachen. Her kan du lese om andres opplevelser da de lette etter og fant denne geocachen. Ofte kan man finne nyttig informasjon i andres logger, for eksempel om GPS-mottaksforhold, rutevalg frem til geocachen og også om det er noen problemer med selve geocachen. Mange «Didn’t find it»-logger kan bety at geocachen har forsvunnet, og «Needs maintenance» betyr som regel at noe er galt med beholderen, for eksempel at loggen er våt.

⇐ Historie Innhold I cachen ⇒