Ordliste

⇐ Hjelpeverktøy Innhold

Som i mange andre sammenhenger, finnes det også en egen sjargong innen geocaching. Her er et lite knippe av ord og uttrykk man kan støte på:

Ord Forklaring
BYOP Bring Your Own Pen. Ofte vil man finne skrivesaker i geocacher, men det er intet krav. Husk alltid å ha med en blyant, og spesielt hvis dette står i cachebeskrivelsen.
cache En kortform av ordet «geocache».
CITO Cache In Trash Out. En eventtype hvor man ofte fjerner søppel og blir belønnet med eventet som et «funn».
D/T Difficulty/Terrain. Refererer til stjernene som viser vanskeligheten og terrenget for en geocache.
DNF Did Not Find. Angir at man ikke fant en geocache, selv om man lette.
FTF First to find. Brukes om den som er den første til å finne en geocache.
GC Geocoin. En sporbar gjenstand i form av en mynt, som har en sporingskode trykt på eller gravert inn.
GC Forkortelse for «Geocaching».
geocache En beholder som minst inneholder en logg.
geocacher En person som driver med geocaching.
geocaching Aktiviteten vi driver med. Uttales som «geokæsjing».
GPS Global Positioning System. Kombinasjonen av satellitter og GPS-mottakere som setter oss i stand til å drive med geocaching.
GPSr En GPS-mottaker (receiver).
GPX Det vanligste filformatet for å overføre geocacher. Når du laster ned geocacher fra geocaching.com, er filene som oftest i dette formatet.
GZ Ground Zero. Der hvor GPS-en viser 0 meter, altså der geocachen er eller skal være.
Lock&lock Den vanligste beholdertypen, som har fire «ører» som man lukker boksen med.
muggler En person som ikke er geocacher. Ordet er lånt fra Harry Potter-universet. «Gomp» brukes dermed også.
PQ Pocket Query. Dette er en form for nedlasing av geocacher fra geocaching.com som kan inneholde opp til 1000 geocacher per fil. Man må være Premiummedlem for å få tilgang til dette.
TB Travel Bug. En sporbar gjenstand, som regel i form av en metallbrikke med sporingskode som er festet på en annen gjenstand.
TFTC Thanks For The Cache. Brukes for å takke for en cache man har funnet. Cacheeiere setter oftest pris på litt mer enn bare dette.
TNLNSL Took Nothing, Left Nothing, Signed Log. Betyr at man verken tok med seg eller la igjen noe, bare signerte loggen.
UTM Universal Transverse Mercator. En projeksjonsstandard med tilhørende koordinatsystem. Bruker en soneangivelse, «easting» og «northing» til å angi posisjon.
V/T Vanskelighet/Terreng. Refererer til stjernene som viser vanskeligheten og terrenget for en geocache.
WGS84 Word Geodetic System of 1984. Dette er det datum som ligger til grunn for GPS, og angir en posisjon ved hjelp av lengde- og breddegrader. Gradene kan deles inn i minutter, og videre i sekunder.
WP Waypoint. Dette kan være både selve geocachen, men også for eksempel parkeringsplass, stistart eller andre typer veipunkt.
⇐ Hjelpeverktøy Innhold