Cachetyper

⇐ I cachen Innhold Loggtyper ⇒

Det finnes mange ulike typer geocacher, og i dette avsnittet får du en forklaring på de ulike typene og hva som kjennetegner dem.

Tradisjonelle

Tradisjonell

Dette er den desidert vanligste typen, og kan være alt fra bitte små til kjempedigre beholdere, som har til felles at de inneholder en bok, et ark eller en strimmel å logge besøket på. I tillegg kan de inneholde bytteting. Tradisjonelle geocacher skal alltid være på de oppgitte koordinatene.

Multicache

Multicache

En multicache involverer  alltid minst to koordinatsett. Cachebeskrivelsen for multicacher vil alltid forklare hvordan man skal gå frem for å finne geocachen. I sin enkleste form går man til oppgitte koordinater, gjør en observasjon og deretter regner ut hvor selve geocachen befinner seg. Multicacher kan også ha flere trinn, og man får ikke alltid vite hvor mange før man er ferdig. Trinnene kan både bestå av bokser med oppgaver som skal løses, bokser med koordinater til neste trinn, eller eksisterende objekter som man skal finne ut noe om for så å regne ut hvor neste trinn er.

Ukjent/Mystery

MysteryDette er en cachetype som vanligvis brukes når ingen andre passer helt. Det er to hovedtyper av geocacher som har denne betegnelsen:

«Utfordringscacher» krever at du oppfyller visse krav, f.eks. så og så mange geocachefunn innen en kommune. Disse befinner seg som regel på oppgitte koordinater.

«Mysterycacher» inneholder oftest en oppgave i cachebeskrivelsen, som vanligvis må løses hjemme før man drar på tur. Målet med oppgaven er så godt som alltid å finne et koordinatsett – nemlig til der geocachen er gjemt. For disse er oppgitte koordinater alltid falske, og gir deg i beste fall et hint til løsningen. Vanligvis er de rundet av til mange nuller eller viser til et åpenbart usannsynlig sted.

Letterbox Hybrid

LetterboxDenne cachetypen er en slags hyllest til den aktiviteten som var forløperen til geocaching, nemlig «Letterboxing». Innen Letterboxing får man en beskrivelse, med ord, som forklarer hvordan man tar seg frem til boksen. I boksen finner man et stempel, og letterboxing-utøvere har også sitt eget stempel. Når man finner boksen, stempler man boksens logg med sitt eget stempel, og sin egen personlige logg med boksens stempel.

Innen geocaching må det være et element av GPS-bruk med på alle geocachetyper, så en Letterbox hybrid vil som regel ha koordinatene til et startpunkt, og så instruksjoner med ord for hvordan du finner geocachen derfra. En Letterbox Hybrid har også alltid et stempel, men det er valgfritt om du vil bruke det, og også om du vil ha ditt eget stempel. Man logger og bytter ellers i disse geocachene på samme måte som andre geocacher.

Wherigo

WherigoDenne cachetypen er basert på en app som kjøres på GPS-en eller en smarttelefon. Det er store variasjonsmuligheter innen en Wherigo, men som regel går det ut på at du skal bevege deg dit appen sier, for så å motta videre instruksjoner. Sånn sett ganske likt en multicache, men alt foregår via appen, helt til du finner geocachen til slutt. Av og til er det et tidselement bygd inn i en Wherigo – altså at du må gjennomføre noe raskt nok.

Earthcache

EarthcacheDette er en geocachetype som ikke har noen fysisk boks å finne. Koordinatene fører deg til et sted hvor man finner et eller annet geologisk fenomen, som man kan lære om. Som regel vil beskrivelsen inneholde noen spørsmål som må besvares og sendes til cacheeier for å få godkjent funnet. Spørsmålene vil ofte ha som mål å vise både at du har lært det Earthcachen dreier seg om, og at du faktisk har vært på stedet.

Eventer

Eventer er treff hvor geocachere møtes. Ofte har det et tema, for eksempel jul, halloween, grilling eller annet, men like ofte er hensikten bare sosiale treff med andre geocachere. De har alltid en oppgitt varighet. Det finnes ulike typer eventer.

Eventcache

EventcacheDette er den vanligste eventtypen. Det er ingen krav til antall deltakere, og varigheten må være minst en halv time. Dette dekker alt fra såkalte «Meet and greet»-eventer og regelmessige eventer i lokale miljøer, til større eventer som gjerne går over en hel dag eller en helg, og har et helt program tilknyttet seg. I Bergen har vi «Ka e’ Tisch», som arrangeres annenhver måned på en restaurant i bergensområdet.

Mega-eventcache

MegaeventDette er et større event, hvor arrangørene forventer flere enn 500 deltakere, og arrangementet varer i minst en time. Vanligvis arrangeres dette på et stort område, det varer som regel en hel dag og har ofte et program for hva som skjer. Ofte vil det også være salgs- og informasjonsboder i forbindelse med slike eventer.

Giga-eventcache

GigaeventDette er den største eventtypen. Det er som et megaevent, men hvor arrangørene forventer over 5000 deltakere. Giga-eventer er svært sjeldne, og forekommer bare noen få ganger i året. Historiens første giga-event ble holdt i München i august 2014.

CITO-event

CITODette er eventtypen hvor geocachere gir noe tilbake til lokalmiljøet. CITO står for «Cache In Trash Out», og innebærer at man møtes for å ta en dugnad, for eksempel rydde søppel fra parker og strandområder, plante trær, bygge stier osv. CITO-eventer arrangeres ofte i samarbeid med de som forvalter området som ryddes.

I Bergen har geocachingmiljøet i flere år samarbeidet med Bergen og Omland Friluftsråd – BOF, og ofte er CITO-eventene i områdene de har ansvar for.

Foreldede typer

Geocaching er stadig i forandring, og nye cachetyper kommer til, mens andre blir faset ut. Det er ikke mulig å lage nye geocacher av disse utfasede typene, men det eksisterer fortsatt aktive geocacher av disse typene, så her er en forklaring av dem.

Virtuell cache

VirtuellDette er en ikke-fysisk geocache. Man oppsøker et sted og gjør det beskrivelsen sier at man skal gjøre. Det vil ofte dreie seg om å ta et bilde på stedet, og legge det ved i loggen. Som regel dreier kravene seg om å bevise at du faktisk har vært på stedet.

 

Webcam-cache

WebcamDette er også en ikke-fysisk geocache. Som navnet tilsier, viser koordinatene til et sted som er innenfor synsvinkelen til et webkamera. Her er kravet vanligvis at man skal legge ved et bilde fra dette webkameraet med loggen, som viser deg i bildet. Har man mobil, kan man ofte få dette til selv, men av og til må man alliere seg med noen som sitter ved en PC og kan lage en skjermdump når du er på stedet.

⇐ I cachen Innhold Loggtyper ⇒