Loggtyper

⇐ Cachetyper Innhold Livssyklusen til en geocache ⇒

Når man skal logge et funn på Internett, eller når man leser andres logger, finnes det flere ulike loggtyper. Der er fullt mulig å logge samme geocache som funnet flere ganger, men det anses ikke som god kutyme.

Found it

Found it

Dette er den langt vanligste, og den som brukes når man har funnet geocachen. Det er veldig fritt, og mens noen bare skrive et par ord, skriver andre gjerne en fyldig logg om hvordan de opplevde turen. Det er også mulig å laste opp bilder til en logg. Det er god kutyme å unngå å beskrive det nøyaktige gjemmestedet i en logg, eller laste opp bilder av selve geocachen. Mange synes en del av moroa er å ikke vite for mye.

Did Not Find

DNFDette er en loggtype som mange velger å ikke bruke. Men har man lett etter en geocache, og ikke funnet den, bør man absolutt skrive en slik logg. I tillegg til at geocachens eier blir oppmerksom på et potensielt problem, vil også andre geocachere kunne få nyttig kunnskap ut av en slik logg. Hvis man imidlertid ikke fikk lett, for eksempel fordi man ikke kom nær nok gjemmestedet fordi det var andre mennesker i nærheten, bør man la være å logge i det hele tatt. Hvis man likevel mener man har nyttig informasjon å bidra med, bør man gjøre det med «Write note».

Write Note

Write NoteDette er enkelt og greit et notat for cachen, men som alle som leser cachebeskrivelsen, vil se. Det kan for eksempel være cacheeier som vil informere om noe i forbindelse med geocachen, eller en finner som vil gi informasjon til andre geocachere om forhold på stedet.

Will Attend

Will attendDenne loggtypen gjelder bare for eventcacher, og fungerer som en slags «påmelding» til eventet. En slik logg er ikke på noen måte bindende, men den bidrar til å gi eventarrangøren en idé om hvor mange som kommer.

Attended

AttendedDenne loggtypen gjelder også bare for eventcacher, og viser at du har deltatt på et event. Den teller som et funn på samme måte som «Found it» for andre geocacher. og i motsetning til andre geocacher, er det akseptabelt å logge «Attended» på sine egne eventer. Mange velger imidlertid likevel ikke å logge egne eventer. Begge deler er OK.

Needs Maintenance

Needs maintenanceDenne loggtypen setter i gang flere ting, og man bør derfor ikke bruke denne loggtypen ukritisk. Geocachen får et «Trenger tilsyn»-attributt, og dette blir værende på cacheoppføringen helt til eieren får sjekket opp og fjerner attributtet ved hjelp av en «Owner maintenance»-logg. Man bruker denne loggtypen for eksempel hvis beholderen eller loggen er ødelagt eller hvis området hvor geocachen er gjemt, har blitt endret.

Needs Archived

Needs ArchivedDenne loggtypen setter i gang enda flere ting, og bør være en siste utvei, bare hvis geocachen er borte eller ødelagt og cacheeier ikke lar seg kontakte. Når denne loggtypen brukes, kommer geocachen på en liste hos kontrollørene, og kan til slutt bli arkivert.

⇐ Cachetyper Innhold Livssyklusen til en geocache ⇒