Geocaching nasjonalt og regionalt

⇐ Utlegging Innhold Hjelpeverktøy ⇒

Geocaching er ikke noen organisert aktivitet – man trenger bare interessen og viljen for å gå i gang med det. Mange steder finnes det imidlertid foreninger og interessegrupper som jobber for å fremme geocachingen og ofte står bak arrangementer for geocachere. Det finnes mange geocachinggrupper for ulike områder på Facebook, og også flere rene nettsteder for ulike foreninger.

GiNoGeocacing i Norge

Geocaching i Norge driver nettstedet www.gcinfo.no. Det ble startet i 2008 som et forsøk på å ha et felles samlingssted for geocachinginteresserte nasjonalt. Aktiviteten på dette nettstedet er for tiden synkende til fordel for mer lokale nettsteder, og foreningen er for tiden i en endringsprosess mot å bli en paraplyorganisasjon for mer lokale og regionale foreninger.

 

GeoBergenGeoBergen

GeoBergen ble stiftet i 2013, og har på samme måte som Geocaching i Norge drift av nettsiden www.geobergen.no som grunnpilar. Foreningen står i tillegg bak visse eventer, og holder også kurs i både GPS-bruk og geocaching for større og mindre grupper.

 

GCHGeocaching Haugalandet

Geocaching Haugalandet ble stiftet i 2012, og er på mange måter GeoBergens «søsterforening». Mange geocachere i Bergen er ofte på Haugalandet, og vice-versa. De driver også et nettsted, gch.no, men hoveddelen av aktiviteten deres foregår på Facebook. Foreningen deres arrangerer også en del eventer.

⇐ Utlegging Innhold Hjelpeverktøy ⇒