Utlegging

⇐ Livssyklusen til en geocache Innhold Geocaching nasjonalt og regionalt ⇒

Hvis man blir hektet på geocaching og finner mange geocacher, melder det seg raskt en ønske om å legge ut sine egne cacher. Selv om det ikke finnes noen regler for det, anbefales det at man har funnet minst 20 geocacher før man legger ut sine egne. Da har man sett litt ulike måter å gjøre ting på, og vet litt mer om hva som utgjør en god geocache.

Krav og retningslinjer

Det eksisterer visse retningslinjer for både hvor man kan legge ut geocacher, og for hvordan oppføringen på Internett skal utformes. Disse retningslinjene i sin helhet kan man lese på Geocaching.com. De viktigste momentene er disse:

  • Alle geocacher må være minst 161 meter (0,1 mile) fra hverandre. Dette er for å unngå at det skal være mulig ved en feiltakelse å finne en annen geocache enn den man leter etter.
  • Alle geocacher skal inneholde en loggbok, et loggark eller en strimmel som man kan registrere besøket sitt på.
  • Ved utplassering av geocacher på privat eiendom, må man først ha innhentet tillatelse fra grunneier. Kontrolløren vil kunne be om en bekreftelse på dette.
  • Det gjelder spesielle regler for fylkeskommunale og statlige veier, jernbaner, gravplasser, kulturminner og naturvernområder. Kontakt kontrolløren hvis du er i tvil om et gjemmested er OK.
  • Ved utplassering av geocacher skal selve cachen eller trafikk til den ikke kunne forvolde skade på naturen eller privat eiendom.

Innsending og kontroll

Når geocachen er utplassert, innhenter man koordinater for plasseringen. Dette gjøres enklest med en dedikert GPS-mottaker, men det finnes også smarttelefon-apper som kan «midle» koordinater («averaging»). Man bør kvalitetssikre koordinatene ved å returnere til stedet et par timer senere, og kontrollere at de er like. Hvis ikke, prøver man enda en gang, helt til man er trygg på at koordinatene er så presise som man kan få dem.

Med utgangspunkt i disse koordinatene lager man en geocacheoppføring på geocaching.com. I tillegg til koordinatene, angir man vanskelighet, terrenggrad, størrelse på geocachen, eventuelle passende attributter, gjerne et hint, og ikke minst en beskrivelse. Beskrivelsen handler ofte om stedet hvor geocachen er gjemt.

Når man er fornøyd med oppføringen, sender man den inn til kontroll. Kontrolløren vil da sjekke en del detaljer, og dersom alt er i orden, publisere den. Hvis det er noe som må korrigeres, vil kontrolløren gi deg en tilbakemelding om hva som må gjøres. Ettersom Mystery-cacher som regel har falske koordinater som man ikke vet om før man har løst akkurat den Mystery-cachen selv, er den vanligste årsaken til at man ikke får publisert geocachen, at den ligger for nærmt en slik. Kontrollørene vil normalt se på geocachen i løpet av noen få dager, men det kan gå opptil en uke, spesielt i perioder hvor flere kontrollører har ferie, eller når det er spesielt mange geocacheutlegg, for eksempel i adventstiden.

Når man sender geocacheoppføringen inn til kontroll, skal geocachen allerede være lagt ut. Selv om det vanligvis tar en dag eller to, kan det skje at den blir publisert bare timer etter innsending.

Publisering

Signal

Når kontrolløren er fornøyd med geocacheoppføringen, blir den publisert og dermed søkbar på Geocaching.com og fra mobilappene. Premiummedlemmer som ønsker det, vil få en e-post om at en ny geocache er publisert.

Eieren av geocachen vil motta e-poster om alt som skjer med sine geocacher, både publiseringer, funnlogger og andre handlinger. Når man får publisert sine egne geocacher, er det derfor normalt at man får en liten håndfull e-poster om det.

Vedlikehold

Som eier av en geocache forplikter man seg også til å vedlikeholde den. Av den grunn er det sjelden at kontrollørene tillater at du eier geocacher langt hjemmefra, dersom du ikke også kan legge frem en plan for hvordan den skal vedlikeholdes.

Hvis du får mange «Didn’t find it»-logger (som regel omtalt som «DNF»-er), er dette et tegn på at det enten er et problem med geocachen eller at den angitte vanskeligheten er for lav. Man bør da innen rimelig tid kontrollere om alt er i orden og eventuelt utbedre det som måtte være nødvendig, for så å skrive en «Owner maintenance»-logg. Hvis alt var i orden, er det god kutyme å skrive en «Write note»-logg om det. Hvis man minstenker at det er et problem med geocachen, men ikke har tid til å kontrollere den innen kort tid, bør man vurdere å deaktivere den midlertidig, slik at ikke andre unødvendig prøver å finne den, eller i det minste vet at det kan være et problem med den.

⇐ Livssyklusen til en geocache Innhold Geocaching nasjonalt og regionalt ⇒